• 09 STY 20

  Ogłoszenie o terminie składania wniosków na wypoczynek letni

  Dział Socjalny informuje pracowników US, że zgodnie z Regulaminem ZFŚS  do 30 kwietnia 2020 r. przyjmuje wnioski o przydział następujących form wypoczynku letniego: refinansowanie wypoczynku dorosłych i dzieci, wczasy w ośrodkach wypoczynkowych US. Wraz z wnioskiem (zgodnie z zał. nr 1 Regulaminu) uprawniony przedstawia do wglądu stosowne dokumenty (między innymi zeznanie roczne PIT za 2019

  • 16 GRU 19

  Działalność kulturalno-sportowa

  Zgodnie z Regulaminem gospodarowania ZFŚS do 27 grudnia 2019 r. Dział Socjalny przyjmuje wnioski o refinansowanie uczestnictwa w działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej wraz z fakturami

 • Wnioski do pobrania

  Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego, rozliczenia wypoczynku dzieci i młodzieży, ośrodki wypoczynkowe dla pracowników

Dział Socjalny informuje, że od dnia 18.10.2017 r. do dnia 30.12.2017 r. będą wydawane bony towarowe dla pracowników US, którzy są zatrudnieni w wyżej wymienionym terminie, złożyli wnioski o przyznanie bonów a ich dochód nie przekracza 15.000 zł netto miesięcznie na osobę.
Czytaj więcej

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego
Refundacja odbywa się na podstawie imiennych rachunków lub faktur wystawionych na pracownika US. W 2017 r. limit wynosi 400 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny za rok 2016 nie przekracza 6000 zł miesięcznie. Zgodnie z Regulaminem Gospodarowania ZFŚS wnioski wraz z fakturami należy złożyć w Sekcji Socjalnej do dnia 27.12.2017 r.