• 06 MAR 18

  Nowy Regulamin ZFŚS

  Uwaga zmiany w Regulaminie ZFŚS! Jednolity tekst Regulaminu ZFŚS już dostępny do pobrania (poniżej). Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 lutego 2018.

  • 28 LUT 18

  Obecnie są  wypłacane następujące świadczenia: zapomogi opodatkowane i losowe,wsparcia dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz pożyczki na cele mieszkaniowe. Od 1 czerwca br. będą realizowane  wypłaty za wypoczynek dorosłych i dzieci oraz pozostałe świadczenia wynikające z Regulaminu.   Tabele dopłat do refinansowania wypoczynku dorosłych i dzieci ukażą się po podpisaniu odrębnego porozumienia.

 • Wnioski do pobrania

  Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego, rozliczenia wypoczynku dzieci i młodzieży, ośrodki wypoczynkowe dla pracowników

 • Regulamin

  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Szczecińskiego

 • Ośrodki wypoczynkowe

  Zapraszamy do zapoznania się z Ośrodkami Wyczynkowymi US

Sekcja Socjalna informuje, że od dnia 18.10.2017 r. do dnia 30.12.2017 r. będą wydawane bony towarowe dla pracowników US, którzy są zatrudnieni w wyżej wymienionym terminie, złożyli wnioski o przyznanie bonów a ich dochód nie przekracza 15.000 zł netto miesięcznie na osobę.
Czytaj więcej

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego
Refundacja odbywa się na podstawie imiennych rachunków lub faktur wystawionych na pracownika US. W 2017 r. limit wynosi 400 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny za rok 2016 nie przekracza 6000 zł miesięcznie. Zgodnie z Regulaminem Gospodarowania ZFŚS wnioski wraz z fakturami należy złożyć w Sekcji Socjalnej do dnia 27.12.2017 r.