Sekcja Socjalna informuje, że od dnia 18.10.2017 r. do dnia 30.12.2017 r. będą wydawane bony towarowe dla pracowników US, którzy są zatrudnieni w wyżej wymienionym terminie, złożyli wnioski o przyznanie bonów a ich dochód nie przekracza 15.000 zł netto miesięcznie na osobę.

Przyznanie bonów oraz ich kwotową wysokość uzależnia się od wielkości dochodu na członka rodziny, co określa załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS. Dla osób posiadających dzieci kwotową wysokość bonów powiększa się dodatkowo o 100 zł na każde dziecko, które nie ukończyło 15 roku życia. Zgodnie z Regulaminem nie będzie paczek ze słodyczami dla dzieci.

Sekcja Socjalna posiada dochody pracowników, którzy ubiegali się o refinansowanie wypoczynku. Pracownicy, którzy nie składali takich wniosków a chcą ubiegać się o bony towarowe winni pilnie – najpóźniej do 06.10.2017 r. – zgłosić się do Sekcji Socjalnej w celu ustalenia wysokości dochodu na członka rodziny.

W związku z powyższym prosimy o upoważnienie jednej osoby, która przyjmie wnioski od pracowników (zał. nr 1)   i dostarczy je z listą nazwisk do Sekcji Socjalnej (nazwiska w porządku alfabetycznym) do dnia 6 października 2017 r. wg wzoru (zał. nr 2)

oraz do odbioru bonów w Sekcji Socjalnej, ul. Papieża Jana Pawła II 31, pok. 005.

Po wydaniu bonów uprawionym pracownikom listy z podpisami prosimy dostarczyć do Sekcji Socjalnej najpóźniej do 6.11.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że bony są opodatkowane – zaliczka podatku dochodowego wg skali podatkowej od wartości bonów zostanie potrącona z poborów za miesiąc grudzień 2017.

Pracownicy, którzy przebywają na urlopach wychowawczych oraz pracownicy nowo zatrudnieni w US bony odbierają w Sekcji Socjalnej po okazaniu dowodu wpłaty należnego podatku, ale nie później jak do 30.12.2017 r.

WNIOSEK o bony 2017(1)

ZAŁĄCZNIK NR 2


Kontakt

Dział Socjalny
Al. Papieża Jana Pawła II 31
70-453 Szczecin
pokój 5 parter
socjalny@univ.szczecin.pl