• 21 WRZ 20

  Świadczenie pieniężne

  Dział Socjalny zawiadamiam, że do dnia 30 października 2020 r. przyjmuje wnioski od pracowników i emerytów US o przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie zwiększonych wydatków w okresie przedświątecznym (Święta Bożego Narodzenia 2020). Jednocześnie informujemy, że zgodnie z „Porozumieniem” w 2020 roku świadczenia dotyczące działalności kulturalno-oświatowej, z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii, będą doliczone do

  • 27 SIE 20

  Posiedzenie Komisji Socjalnej

  Dział Socjalny informuje, że posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 8 września 2020 r.

 • Wnioski do pobrania

  Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego, rozliczenia wypoczynku dzieci i młodzieży, ośrodki wypoczynkowe dla pracowników

Dział Socjalny informuje, że od dnia 18.10.2017 r. do dnia 30.12.2017 r. będą wydawane bony towarowe dla pracowników US, którzy są zatrudnieni w wyżej wymienionym terminie, złożyli wnioski o przyznanie bonów a ich dochód nie przekracza 15.000 zł netto miesięcznie na osobę.
Czytaj więcej

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego
Refundacja odbywa się na podstawie imiennych rachunków lub faktur wystawionych na pracownika US. W 2017 r. limit wynosi 400 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny za rok 2016 nie przekracza 6000 zł miesięcznie. Zgodnie z Regulaminem Gospodarowania ZFŚS wnioski wraz z fakturami należy złożyć w Sekcji Socjalnej do dnia 27.12.2017 r.