• 28 LUT 18

  Posiedzenie Komisji Socjalnej

  Sekcja Socjalna informuje, że w dniu 7 marca 2018 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej. Wnioski o zapomogi i pożyczki przyjmowane będą do 2 marca 2018 r.

  • 28 LUT 18

  Zmiany Regulaminu ZFŚS

  Sekcja Socjalna informuje, że ukazało się Zarządzenie nr 13/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 lutego 2018 zmieniające Regulamin ZFŚS.

 • Wnioski do pobrania

  Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego, rozliczenia wypoczynku dzieci i młodzieży, ośrodki wypoczynkowe dla pracowników

Dział Socjalny informuje, że od dnia 18.10.2017 r. do dnia 30.12.2017 r. będą wydawane bony towarowe dla pracowników US, którzy są zatrudnieni w wyżej wymienionym terminie, złożyli wnioski o przyznanie bonów a ich dochód nie przekracza 15.000 zł netto miesięcznie na osobę.
Czytaj więcej

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego
Refundacja odbywa się na podstawie imiennych rachunków lub faktur wystawionych na pracownika US. W 2017 r. limit wynosi 400 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny za rok 2016 nie przekracza 6000 zł miesięcznie. Zgodnie z Regulaminem Gospodarowania ZFŚS wnioski wraz z fakturami należy złożyć w Sekcji Socjalnej do dnia 27.12.2017 r.