• 10 CZE 21

    Świadczenia Socjalne 2021

    Dział Socjalny informuje, że zostało podpisane porozumienie dotyczące wysokości odpisu na ZFŚS oraz wysokości poszczególnych świadczeń w 2021 r. Stawki świadczeń socjalnych – 31.05.2021 r.

    • 24 MAJA 21

    Posiedzenie Komisji Socjalnej

    Dział Socjalny informuje, że posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 28 maja 2021 r.