• 17 CZE 20

  Posiedzenie Komisji Socjalnej

  Dział Socjalny informuje, że posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 23 czerwca 2020 r.

  • 15 CZE 20

  Termin składania wniosków

  Informujemy, że termin na złożenie wniosku o przyznanie refinansowania wypoczynku dorosłych i dzieci w roku 2020 został przedłużony do 31.10.2020 r. Przez wypoczynek dorosłych i dzieci, rozumie się każdy trwający co najmniej 7 (siedem) kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych wypoczynek osób uprawnionych.

 • Wnioski do pobrania

  Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego, rozliczenia wypoczynku dzieci i młodzieży, ośrodki wypoczynkowe dla pracowników

Dział Socjalny informuje, że od dnia 18.10.2017 r. do dnia 30.12.2017 r. będą wydawane bony towarowe dla pracowników US, którzy są zatrudnieni w wyżej wymienionym terminie, złożyli wnioski o przyznanie bonów a ich dochód nie przekracza 15.000 zł netto miesięcznie na osobę.
Czytaj więcej

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego
Refundacja odbywa się na podstawie imiennych rachunków lub faktur wystawionych na pracownika US. W 2017 r. limit wynosi 400 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny za rok 2016 nie przekracza 6000 zł miesięcznie. Zgodnie z Regulaminem Gospodarowania ZFŚS wnioski wraz z fakturami należy złożyć w Sekcji Socjalnej do dnia 27.12.2017 r.