• 09 MAR 23

    Posiedzenie Komisji Socjalnej

    Dział Socjalny informuje, że posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 16 marca 2023 r.

    • 23 LUT 23

    Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o refinansowanie wypoczynku:

    do wglądu dokumenty o dochodach osiągniętych ze wszystkich źródeł przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego (m.in: PIT-37 za 2022, alimenty, stypendia, dochody z zagranicy) oraz np. PIT-11 W CELU USTALENIA WYSOKOŚCI SKŁADKI ZDRWOWOTNEJ, KTÓRĄ ZGODNIE Z REGULAMINEM ZFŚS ODLICZAMY OD DOCHODU.  w przypadku gdy dochód na członka rodziny przekracza kwotę 5451,- zł uprawniony nie ma obowiązku