• 28 LUT 18

    Wypłacane świadczenia

    Obecnie są  wypłacane następujące świadczenia: zapomogi opodatkowane i losowe,wsparcia dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz pożyczki na cele mieszkaniowe.

    Od 1 czerwca br. będą realizowane  wypłaty za wypoczynek dorosłych i dzieci oraz pozostałe świadczenia wynikające z Regulaminu.

    Tabele dopłat do refinansowania wypoczynku dorosłych i dzieci ukażą się po podpisaniu odrębnego porozumienia.