• 23 LUT 23

    Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o refinansowanie wypoczynku:

    • do wglądu dokumenty o dochodach osiągniętych ze wszystkich źródeł przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego (m.in: PIT-37 za 2022, alimenty, stypendia, dochody z zagranicy) oraz np. PIT-11 W CELU USTALENIA WYSOKOŚCI SKŁADKI ZDRWOWOTNEJ, KTÓRĄ ZGODNIE Z REGULAMINEM ZFŚS ODLICZAMY OD DOCHODU. 
    • w przypadku gdy dochód na członka rodziny przekracza kwotę 5451,- zł uprawniony nie ma obowiązku podawania dochodu.
    • termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2023 r.