• 20 STY 23

    Ogłoszenie

    Działa Socjalny informuje pracowników US, że do 30 kwietnia 2023 r. przyjmuje wnioski o przydział następujących form wypoczynku letniego:
    – refinansowanie wypoczynku dorosłych i dzieci,
    – wczasy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Pobierowie.
    Wnioski  wraz z niezbędnymi   oświadczeniami  i dokumentami  należy  składać w  Dziale  Socjalnym  US  tel.  91 444 11 44 lub 91 444 11 45. Jednocześnie przypominamy, że Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Pobierowie jest ośrodkiem całorocznym. Zapraszamy do korzystania z wypoczynku.