• 28 LUT 18

    Posiedzenie Komisji Socjalnej

    Sekcja Socjalna informuje, że w dniu 7 marca 2018 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej. Wnioski o zapomogi i pożyczki przyjmowane będą do 2 marca 2018 r.

    • 28 LUT 18

    Zmiany Regulaminu ZFŚS

    Sekcja Socjalna informuje, że ukazało się Zarządzenie nr 13/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 lutego 2018 zmieniające Regulamin ZFŚS.