• 19 SIE 21

    Ogłoszenie!

    Dział Socjalny uprzejmie przypomina, że 31 sierpnia br. mija termin na złożenie wniosku o refinansowanie wypoczynku. Wnioski wraz z niezbędnymi oświadczeniami i dokumentami należy składać w formie pisemnej w Dziale Socjalnym pok. 005,  al. Papieża Jana Pawła II 31 w Szczecinie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej.

    • 16 CZE 21

    Posiedzenie Komisji Socjalnej

    Dział Socjalny informuje, że ostatnie przed wakacjami posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 21 czerwca 2021 r.