• 31 STY 23

    Posiedzenie Komisji Socjalnej

    Dział Socjalny informuje, że posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 7 lutego 2023 r.

    • 20 STY 23

    Ogłoszenie

    Działa Socjalny informuje pracowników US, że do 30 kwietnia 2023 r. przyjmuje wnioski o przydział następujących form wypoczynku letniego: – refinansowanie wypoczynku dorosłych i dzieci, – wczasy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Pobierowie. Wnioski  wraz z niezbędnymi   oświadczeniami  i dokumentami  należy  składać w  Dziale  Socjalnym  US  tel.  91 444 11 44 lub 91 444 11 45.