• 28 LUT 18

    Wypłacane świadczenia

    Obecnie są  wypłacane następujące świadczenia: zapomogi opodatkowane i losowe,wsparcia dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz pożyczki na cele mieszkaniowe. Od 1 czerwca br. będą realizowane  wypłaty za wypoczynek dorosłych i dzieci oraz pozostałe świadczenia wynikające z Regulaminu. Tabele dopłat do refinansowania wypoczynku dorosłych i dzieci ukażą się po podpisaniu odrębnego porozumienia.

    • 28 LUT 18

    Ogłoszenie o terminie składania wniosków na wypoczynek letni

    Sekcja Socjalna informuje, że do dnia 30 kwietnia 2018 r. przyjmuje wnioski o przydział następujących form wypoczynku: refinansowanie wypoczynku dorosłych i dzieci, wczasy w ośrodkach wypoczynkowych US w Pobierowie i Pogorzelicy.