• 09 GRU 22

    Świadczenia świąteczne

    Dział Socjalny informuje, że wydłuża się termin na składanie wniosków o świadczenie świąteczne do 23 grudnia 2022 r.