• 10 LIS 22

    Wypłata świadczeń świątecznych

    Dział Socjalny informuje, że wypłata świadczeń świątecznych dla pracowników, którzy złożyli wnioski do końca października zaplanowana jest na 29 listopada 2022 r., natomiast wypłata świadczenia dla emerytów 6 grudnia 2022 r.