• 09 MAJA 23

    Dzień Dziecka

    Dział Socjalny informuje, że z okazji Dnia Dziecka pracownicy mogą ubiegać się o refinansowanie kosztów zakupu biletów do kina, teatru lub Teatru Lalek „Pleciuga” dla swoich dzieci wraz z rodzicem/opiekunem o ile dzieci nie ukończyły lat 15.

    Warunkiem wypłaty świadczenia będzie złożenie przez pracownika wniosku wraz z fakturą/rachunkiem imiennym potwierdzającym poniesienie kosztów zakupu biletów w terminie do 15 czerwca 2023 roku.

     

    Wnioski dostępne są na stronie https://sss.usz.edu.pl/wnioski/