• 08 LIS 21

    Ogłoszenie

    Dział Socjalny informuje, że świadczenia świąteczne dla pracowników US będą wypłacane sukcesywnie od 25 listopada 2021 r., natomiast dla emerytów US od 6 grudnia 2021 r.  Świadczenie „Choinka” będzie wypłacone  6 grudnia 2021 r. (świadczenia będą wypłacane na podstawie złożonych wniosków).

    Termin na składanie wniosków wyznaczony jest do 30 listopada 2021r.