• 06 MAR 18

    Nowy Regulamin ZFŚS

    Uwaga zmiany w Regulaminie ZFŚS! Jednolity tekst Regulaminu ZFŚS już dostępny do pobrania (poniżej).

    • 28 LUT 18

    Wypłacane świadczenia

    Obecnie są  wypłacane następujące świadczenia: zapomogi opodatkowane i losowe,wsparcia dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz pożyczki na cele mieszkaniowe. Od 1 czerwca br. będą realizowane  wypłaty za wypoczynek dorosłych i dzieci oraz pozostałe świadczenia wynikające z Regulaminu. Tabele dopłat do refinansowania wypoczynku dorosłych i dzieci ukażą się po podpisaniu odrębnego porozumienia.