• 20 STY 23

    Ogłoszenie

    Działa Socjalny informuje pracowników US, że do 30 kwietnia 2023 r. przyjmuje wnioski o przydział następujących form wypoczynku letniego: – refinansowanie wypoczynku dorosłych i dzieci, – wczasy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Pobierowie. Wnioski  wraz z niezbędnymi   oświadczeniami  i dokumentami  należy  składać w  Dziale  Socjalnym  US  tel.  91 444 11 44 lub 91 444 11 45.

    • 09 GRU 22

    Świadczenia świąteczne

    Dział Socjalny informuje, że wydłuża się termin na składanie wniosków o świadczenie świąteczne do 23 grudnia 2022 r.