• 11 MAJA 23

    Posiedzenie Komisji Socjalnej

    Dział Socjalny informuje, że posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 18 maja 2023 r.

    • 09 MAJA 23

    Dzień Dziecka

    Dział Socjalny informuje, że z okazji Dnia Dziecka pracownicy mogą ubiegać się o refinansowanie kosztów zakupu biletów do kina, teatru lub Teatru Lalek „Pleciuga” dla swoich dzieci wraz z rodzicem/opiekunem o ile dzieci nie ukończyły lat 15. Warunkiem wypłaty świadczenia będzie złożenie przez pracownika wniosku wraz z fakturą/rachunkiem imiennym potwierdzającym poniesienie kosztów zakupu biletów w